Holubyho 8, 040 01 Košice | 0905 227 292

Loading...
Úvod 2018-02-19T09:36:12+00:00

Naše služby

Odvoz, obliekanie a úpravu nebohých.

Uloženie zosnulých do vlastných chladiacich boxov.

Skompletizovanie Listu o prehliadke mŕtveho – pečiatky od lekárov, diagnózy..

Zabezpečenie termínu pohrebu či kremácie.

Prenájom nového miesta, výklenku na urnu v kolumbáriu, hrobčeka v urnovom háji.

Vybavenie obnovy /prenájmu/ vyššie uvedeného.

Kamenárske práce. Smútočné oznámenia – vyhotovené okamžite.

Zabezpečenie civilného rečníka k obradu.

Predaj pohrebného tovaru – truhly a príslušenstva.

Potrebné formality na úmrtnej matrike – počet úmrtných listov podľa požiadavky.

Žiadosť o príspevok na pohreb / 79,67 €.

Oznam o termíne obradu v denníkoch Večer a Korzár.

Zabezpečenie fotografa, fotozväčšeninu.

Kvetinová výzdoba.

Potvrdenky o vybavovaní a účasti na pohrebe, či kremácii pre pozostalých.

Poradenská služba aj pre tých, ktorí sa rozhodnú sami si vybavovať pohrebné záležitosti.

Predaj rakiev

Naša spoločnosť ponúka široký sortiment truhiel od tých finančne menej náročných až po luxusné truhly.
Tým sme schopní vyhovieť každej Vašej požiadavke a nárokom.
Ponuka truhiel je bohatá čo do tvaru, farebného prevedenia aj materiálu

Smútočné vence

Kvetinová výzdoba vhodne doplní a prispeje k dôstojnosti poslednej rozlúčky, a preto ponúkame širokú škálu kvetinových produktov.
Vyškolení pracovníci aranžujú ikebany na truhly aj na stolíky, vence, hrobné kytice a kytičky.
Kvetinovú výzdobu robíme zo živých aj umelých kvetov v rôznych cenových reláciách.

Formality pri úmrtiach

K vybaveniu pohrebných formalít sú potrebné tieto doklady:

Občiansky preukaz nebohého.

Občiansky preukaz vybavovateľa (najbližší pozostalý, manžel, manželka).

Preukaz poistenca
zdravotnej poisťovne.

Doklad od
hrobného miesta.

Oblečenie pre nebohého.

Ak bude Vaším želaním, aby sme prišli k Vám domov, podľa potreby prídeme
my za Vami a budeme s Vami v osobnom kontakte až do ukončenia obradu.
Poradíme, zabezpečíme všetko potrebné k pohrebu, či kremácii
a postaráme sa o dôstojnosť pietneho aktu